بازرگانی سعادت

تهیه و توزیع انواع چسب

سعادت

طول : ۵۰۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون تعداد در کارتن : ۲۰ حلقه

دسته ها: چسب 500 یارد

طول : ۵۰۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۲۰ حلقه

دسته ها: چسب 500 یارد