بازرگانی سعادت

تهیه و توزیع انواع چسب

سعادت

طول : ۱۸۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۳۶ حلقه

دسته ها: چسب 180 یارد

طول : ۱۸۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون تعداد در کارتن : ۳۶ حلقه

دسته ها: چسب 180 یارد