بازرگانی سعادت

تهیه و توزیع انواع چسب

سعادت

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه  

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۵۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه کشور سازنده : چین

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه کشور سازنده : چین

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون و ۵۰میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه کشور سازنده : تایوان

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون و ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد

طول : ۹۰ یارد عرض : ۴۸ میلی متر ضخامت : ۴۵ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰ حلقه

دسته ها: چسب 90 یارد