بازرگانی سعادت

تهیه و توزیع انواع چسب

سعادت

چسب ۳۶ یارد کریستال جانسون

طول : ۳۶ یارد

عرض : ۱۸ میلی متر

تعداد در کارتن : ۶۰۰ حلقه