بازرگانی سعادت

تهیه و توزیع انواع چسب

سعادت

طول : ۳۶ یارد عرض : ۱۸ میلی متر تعداد در کارتن : ۶۰۰ حلقه

دسته ها: چسب 36 یارد

طول : ۳۶ یارد عرض : ۱۵ میلی متر ضخامت : ۴۰ میکرون تعداد در کارتن : ۶۰۰ حلقه    

دسته ها: چسب 36 یارد